Sofia University
SU Career Center
at Facebook
at Linkedin
at Xing
at Twitter
at Alumni Book
at Future Alumni
Home
About us
Alumni Newsletters
Membership
Success leads students
Интервюта с алумни
Voluntary
Alumni Ball
CEO Luncheon
Alumni Contact book
Executive Academy
Career Development
Entrepreneurship Centre
Sponsors
Announcements
Testimonials
Select Language
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
Calendar
<< April ’14 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
 
 
София 1000
Площад “Св. Неделя” 7
www.unicreditbulbank.bg

УниКредит Булбанк е най-голямата банка в България, с която работят над един милион клиенти у нас – граждани и домакинства, частни клиенти, малки и средни предприятия, големи местни и международни компании и др. В банката работят около 4000 колеги в над 260 филиала в цялата страна.

УниКредит Булбанк е пазарен лидер в банкирането на дребно, корпоративното, частното и инвестиционното банкиране, както и wуправлението на активи. Банката има водещи позиции в сферата на потребителското и ипотечното кредитиране и лизинга.

В работата си ние се отличаваме с верността си към група от изключителни ценности, определени в нашата Харта на почтеността: честност, прозрачност, уважение, равнопоставеност, доверие и свобода на действие.

УниКредит Булбанк води модерна и последователна политика в провеждането на стажантски програми с цел обучение и развитие на най-добрите студенти и осигуряване на постоянна работа на най-добре представилите се по време на стажа. През 2008 г. стажантската програма на банката беше изключително успешна - към нашия екип се присъединиха над 300 стажанти, 116 от които станаха служители на банката. Всички те имаха възможността да се запознаят с реалната работна среда в банковата институция и да направят голяма крачка в своето професионално развитие.

И през 2009 г. УниКредит Булбанк ще продължи успешното си сътрудничество с млади специалисти и студенти от различни университети.

УниКредит Булбанк ви предлага:
* Да станете част от екипа на една модерна европейска финансова институция;
* Професионално обучение и практика;
* Възможност за започване на работа;
* Възможност за кариерно израстване и развитие на международно ниво в УниКредит Груп


Стажантите получават възможност за избор на гъвкаво работно време – целодневен ангажимент или непълен работен ден. Продължителността на стажа е два последователни месеца. Стажантите получават месечно възнаграждение и сертификат за успешно представяне. Периодите на провеждане могат да бъдат определяни според възможността за присъствие на стажантите, както и потребностите на банката.

Стажантите могат да избират от следните области :

В София:

* Банкиране на дребно
* Корпоративно банкиране
* Частно банкиране
* Управление на кредитния риск
* Финансови пазари и попечителски услуги
* Банкови карти и разплащания
* Информационни технологии
* Управление на човешките ресурси
* Център за контакт с клиенти (CallCenter)

В страната:

* Активни продажби на банкови продукти и услуги
* Обслужване на клиенти в клоновата мрежа
* Корпоративно банкиране в Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора

Стажантската програма е най-подходяща за следните кандидати:

* Дипломанти или студенти в последен курс на обучение (бакалавърски и магистърски програми) по специалности, свързани с банковия бизнес – икономически, юридически, в сферата на информационните технологии или бизнес администрацията
* С отлична компютърна грамотност и с владеене на английски език
* С интереси в областта на банкирането
* С добри комуникативни умения, инициативни, организирани и с желание за работа в екип

Как да кандидатствате:

Моля, изпратете автобиография и мотивационно писмо на адрес:

E-mail: ,
subject: Staj 2009

УниКредит Булбанк
София 1000

Площад “Св. Неделя” 7
Дирекция “Човешки ресурси”

Не забравяйте да посочите желаните от Вас област и период за провеждане на стажа