Свикване на редовно годишно Общо събрание на FEBA Alumni Club за 2024 г.

Управителният съвет на „Сдружение на завършилите Стопанския факултет на СУ Св. Климент Охридски“ (FEBA Alumni Club – www.febalumni.org) на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 26, ал. 1 от Устава … Continue reading Свикване на редовно годишно Общо събрание на FEBA Alumni Club за 2024 г.