Софийският университет заема първите места по Икономика и Управление в новия рейтинг

05.11.2010

 

В официално достъпната в Интернет класация на българските университети СУ заема първо и второ място съответно по Администрация и управление и Икономика.

 

Адрес на класацията на българските университети (http://rsvu.mon.bg)

 

Класация в професионално направление
Администрация и управление 2010 (критерии) (pdf)

 

Класация в професионално направление Икономика 2010 (критерии) (pdf)