Дискусия “БДЖ на плюс през 2012” с Йордан Недев – възпитаник на Стопанския факултет

18.12.2011

Дискусия “БДЖ на плюс през 2012”

Една от основните цели на Алумни клуб е да подпомага своите членове в техните професионални начинания. Ето защо на 13 декември приемната зала на Централното управление на БДЖ прие 20 състуденти на Йордан Недев (Изпълнителен директор на БДЖ и възпитаник на Стопанския факултет). Кръглата маса, в която взеха участие СЕО и CFO членове на сдружението, разгледа мерките, предприети към момента за стабилизиране на дружеството и обсъди нови идеи за маркетинга, маржа, управлението на задлъжнялостта, организационната структура и възможностите за оптимизиране на процесите в БДЖ.

Източник: febalumni.blogspot.com