Извънкласни обучения по приложна иконометрия в банкирането с лектори от Лондонското Сити в Стопанския факултет

17.02.2016

Алумни клуб и Стопанският факултет съвместно с Exeter Risk Management Corporation (ERMC) стартира през октомври 2015 г. инициативата

Extracurricular classes for FEBA MSc students and Econometrics alumni in Applied Econometrics in Banking

AppliedEconometrics

ERMC са компания, работеща основно в Лондон и Дъблин е учредена от двама водещи консултанти в областта на управление на риска в банковия сектор.

Тази година компанията организира и финансира извънкласни обучения по приложна иконометрия в банкирането, за които осигурява за лектори от специализирания бизнес и водещи университети от U.K. и света.

Обученията са насочени към студентите в магистърската програма по иконометрия, както и към нейните алумнита. Всички изкушени от тези теми също са добре дошли.

Стартирахме тези обучения с две уводни сесии, които бяха водени от Росен Вълчанов – единият от управляващите съдружници в ERMC.

Същинската част от тези обучения ще бъде майсторския клас по финансова иконометрия с Кристина Атанасова, Associate Professor in Finance, Beedie School of Business, Simon Fraser University, който ще се проведе в рамките на 5 дена през месец май.

3

Лекция по Bankruptcy prediction и Collections Modelling, проведена с другия управляващ съдружник на ERM – Dr. Yurt Alici на 17.02.2016 г.