Марина Стефанова се присъедини към екипа на КонтурГлобал Марица Изток 3 като мениджър „Устойчиво развитие и корпоративна социална отговорност“

14.10.2016

MarinaStefanova

От 15.09.2016 г. към екипа на КонтурГлобал Марица Изток 3 се присъедини Марина Стефанова в качеството си на мениджър „Устойчиво развитие и корпоративна социална отговорност“.

Марина Стефанова получава магистърската си степен по Стопанско управление в Стопанския факултет, а след това и защитава докторска дисертация с научен ръководител при проф. д.ик.н. Желю Владимиров на тема: „Фактори за внедряване на корпоративната социална отговорност в български малки и средни предприятия”

Като директор „Устойчиво развитие“ на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, МаринаСтефанова ще съвместява тази длъжност с поста в компанията, като ще оказва професионална подкрепа на екипа на КонтурГлобал Марица Изток 3 в областта на устойчивото развитие и КСО.

Ръководството на компанията е уверено, че богатият й опит и експертност в посочените области ще издигнат на още по-високо ниво дейността на компанията, насочена към развитие на човешкия капитал, опазване на околната среда и социалните инвестиции.

Марина Стефанова е специализирала в университета “Кеймбридж”, Организацията за индустриално развитие на ООН (UNIDO) и Международната организация по труда (ILO). Сертифициран консултант е по КСО, лектор в престижни университети в България и чужбина. Автор на повече от 15 специализирани публикации в областта на КСО на български и английски език. Носител на приза „Зелена личност за 2012 г.“ за представянето на България в RIO+20.

Източник: сп. Мениджър