Преподавателят в Стопанския факултет Петър Стоянов е назначен на поста заместник-министър на труда и социалната политика

20.03.2013

Петър Стоянов е назначен на поста заместник-министър на труда и социалната политика

Петър Хр. Стоянов е назначен на поста заместник-министър на труда и социалната политика от днес. Той ще отговаря за дейностите в областта на доходите и жизненото равнище, демографското развитие, социалното осигуряване, защитата при безработица и насърчаване на заетостта, пазара на труда, трудовата миграция и свободното движение на работници, безопасността и здравето при работа, международното сътрудничество и координацията по въпросите на ЕС.

Петър Стоянов е работил в Центъра за международно развитие на Harvard University. Бил е старши макроикономист в един от основните проекти на Американската агенция за международно развитие (USAID) – проект „Пазар на труда“.

Стоянов има богат професионален опит като експерт, консултант и анализатор в Агенцията за икономически анализи и прогнози, Райфайзенбанк България, ING Bank България, УниКредит Булбанк и „Адамант кепитъл партнърс“.

В момента е хоноруван преподавател по микроикономика и международна икономика в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Преподавал е също в магистърска програма „Европейска социална политика и социална работа“ в Нов български университет. Бил е лектор по микро-, макроикономика и международна икономика в City University of Seattle (България).

Петър Стоянов е магистър по публична администрация в международното развитие (MPAID) от Harvard Kennedy School, САЩ. Той има магистърска степен по икономика и от СУ „Св. Климент Охридски”. В момента е докторант по микро и макроикономика, международна икономика, икономически потоци и конкурентоспособност в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Петър Стоянов е сертифициран инвестиционен консултант.

Източник: http://www.mlsp.government.bg