Австрийска финтех компания разработи казус за студенти от Стопанския факултет

07.05.2020

Австрийският финтех Fileado GmbH разработи казус за курса „Моделиране на възвръщаемости от финансови активи“, който се чете в рамките на магистърска програма „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Казусът ще даде възможност на студентите, слушащи курса, да приложат изучаваните техни за предсказващо моделиране върху реален проблем под ръководството на доц. д-р Боряна Богданова и Елена Янса – алумни на Стопанския факултет и част от екипа на Fileado GmbH.

fintech