Миглена Узунова-Цекова: „HR професионалистите трябва да разбират и подкрепят целите на организацията“

10.04.2021

Вижте повече за инициативата “Успешните примери” на Стопанския факултет

Включете се в нашия FEBA Alumni Club

Разговор с Миглена Узунова-Цекова, възпитаник на Стопанския факултет .

MUzunova

Миглена Узунова-Цекова е старши директор „Човешки ресурси“ и член на Лидерския екип на А1 България. Има близо 20 години опит в управлението на човешките ресурси. Започва кариерата си в банковия сектор с работа по международен проект с ABN AMRO Bank, а по-късно – в екипа на „Човешки ресурси“. През 2002 г. се присъединява към HR екипа на А1 като началник отдел „Подбор и наемане на персонал”. От 2007 година е директор „Човешки ресурси”, а от юни 2016 г. е старши директор и член на Лидерския екип на А1. Г-жа Узунова-Цекова е председател на Управителния съвет на Българската асоциация за управление на хора и член на УС на Съвета на жените в бизнеса в България. През февруари 2021 г. става член и на Икономическия и социален съвет, като представител на БАУХ. Тя има магистратура по английска филология и специализация „Масови комуникации“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Притежава MBA диплома от Erasmus University, Нидерландия, по съвместна програма със Стопанския факултет на Софийския университет. Сертифицирана е от Cornell University, САЩ, със специалност „Стратегическо управление на човешките ресурси“. Преминала е и Коучинг програма за лидери на Columbia Business School, САЩ.

Разкажете ни за себе си – с какво се занимавате сега?

Кариерният ми път е посветен на стратегическото управление на човешките ресурси. Ключовите ми отговорности в А1 България са за изграждане и развитие на политики, с които създаваме благоприятна и мотивираща работна среда за близо 4000 служители на компанията.

Управлението на човешките ресурси е сфера, която непрекъснато се развива, като следва развитието на хората и пазара на труда. HR професионалистите трябва да разбират и подкрепят целите на организацията, да бъдат партньори на бизнеса, като същевременно се грижат за мотивацията и ангажираността на служителите, за признанието на успехите и резултатите. Вярвам, че ролята на HR лидера е в това да създава така необходимия баланс между целите на бизнеса и нуждите на хората. Само така може да се изгради устойчива корпоративна култура.

Вие ли избрахте своята професия или тя избра Вас?

Мисля, че беше по-скоро взаимно привличане. Завърших английска филология и първата ми работа беше като преводач и проектен мениджър в голяма българска банка с международен управленски екип. Имах възможност да науча много за корпоративния свят и отделните функции в една организация. Допадна ми работата на екип „Човешки ресурси“ и реших да се развивам в тази сфера. Разбира се, важно беше да надградя знанията си и в бизнеса, затова се включих в MBA програмата на Стопанския факултет на СУ, съвместно с Erasmus university.

Кое Ви помогна да стигнете дотук?

На първо място – личната ми мотивация и амбиция. Последователна и упорита съм в постигане на целите си. Наясно съм обаче, че успехът не е резултат само от желание и амбиция. Необходима е упорита работа, отвореност към нови идеи и непрекъснато учене. Смятам, че в днешния динамичен свят е още по-важно, отколкото преди 10 години, например, хората в бизнеса да са гъвкави и адаптивни към промените и да не спират да учат. В тази насока са и някои от програмите, които с екипа ми развиваме в А1 – Клубът на знанието, ICT Aкадемия, CISCO клуб и др.

Ще споделя един пример. В Клуба на знанието вече пета година служители на компанията обучават колегите си по теми, в които са специалисти. Само през 2020-а близо 50 колеги-лектори споделяха своите знания и опит и проведоха обучения над 50 теми. Проведохме 450 виртуални сесии за над 2000 служители. Друг пример е стажантската ни програма, която развиваме от над 15 години. Уверена съм, че да придобиваш реален професионален опит в бизнес среда още докато си студент, е много ценна възможност и се радвам, че над 30 процента от младежите, стажували в А1, след това са станали наши колеги.

Как разбирате, че сте успял човек? Каква е Вашата рецепта за успех?

Успехът според мен не е крайна цел, а по-скоро процес. Всеки човек е успял, когато продължава да се развива професионално, постига целите си и намира удовлетворение в работата си. В този смисъл, да, вярвам, че съм успял човек. Но не мисля, че има универсална рецепта.

Кое е най-важното за един успешен ръководител?

Много са важните фактори, за да бъде един ръководител успешен. Това, на което аз бих акцентирала, е умението да увлича и вдъхновява хората, с които работи, за постигане на бизнес целите по най-добрия начин. Увереността и емоционалната интелигентност са важни за спечелване на доверието на екипа и изграждане на дългосрочни и стабилни взаимоотношения.

Кое Ви накара да изберете Стопанския факултет?

Изборът беше лесен – това е моят университет. В СУ завърших първата си магистратура, а през 2000 година имах отлична възможност да направя втора магистратура – по бизнес администрация с международен екип от преподаватели.

Кои преподаватели/предмети си спомняте най-живо?

Най-ярките ми спомени са от хората, от които научих най-много за бъдещото си професионално развитие. В унисон с кариерата ми в областта на човешките ресурси, любим предмет ми беше „Организационно развитие“. Това е тема, която и сега е с висок приоритет в работата ми. А проф. Давидков често ми помага в работата с нови идеи и възможности да се срещам с неговите студенти.

Посланието Ви към студентите на Стопанския факултет днес?

Да вярват в себе си, да не спират да учат, да бъдат последователни в изборите, които правят, и да гледат на кариерния си път дългосрочно.

Коя е най-смелата Ви мечта?

Не знам дали е смела, но е много различна от настоящото ми поприще – да бъда дизайнер или моден консултант. Сега консултирам само себе си и семейството си, а красивото в живота търся във взаимоотношенията си с хората.