Нели Овчарова: „Бъдете отворени към промяната и иновациите. Стремете се към гъвкавост и адаптивност“

07.05.2021

Вижте повече за инициативата “Успешните примери” на Стопанския факултет

Включете се в нашия FEBA Alumni Club

Разговор с Нели Овчарова, възпитаник на Стопанския факултет.

Нели Овчарова е научен сътрудник в Института за бизнес етика и стратегия за устойчиво развитие към Университета по приложни науки във Виена FHWien der WKW. Тя има повече от пет години опит в публичния сектор като енергиен експерт и протоколен служител. През 2020 г. завършва Стопански факултет със специалност „Бизнес администрация – стратегическо управление“ (на английски език). През 2015 г. получава бакалавърска степен по бизнес администрация от Американския университет в България (с две под-специалности: „Философия и религии“ и „Антропология“). Участва и в триезичната сертификатна програма по международни отношения на Дипломатическата академия във Виена. Еразъм семестъра си прекарва в Университета по приложни науки в Залцбург, Австрия. През 2013 г. е избрана да се включи в лятната програма за млади лидери и предприемачи в най-добрия университет по предприемачество в САЩ Babson College, която е финансирана от фондация „Америка за България“.

В свободното си време Нели се занимава с доброволческа дейност, като помага на микро бизнеси в родния ѝ град да разработят бизнес планове и да подобрят маркетинговите си стратегии, преподава английски и провежда информационни срещи с млади хора относно възможностите за продължаване на образованието. Организира различни събития, свързани с културен обмен и повишаване на обществената осведоменост за важни въпроси, свързани с международните политически и икономически отношения, борбата с климатичните проблеми и други. Пътуването и опознаването на нови култури са нейната страст – говори шест езика и с интерес посещава страните от региона. През есента предстои да започне докторска програма.

Нели, разкажете за себе си – с какво се занимавате сега?

В момента съм научен сътрудник в Института за бизнес етика и стратегия за устойчиво развитие към Университета по приложни науки във Виена – FHWien der WKW. Част съм от проект, целящ изследване на динамичните способности на организациите, които способстват прехода към природосъобразни и устойчиви бизнес модели. Темата е изключително интересна и актуална в контекста на зеления преход, а проектът представлява комбинация от изследователска и преподавателска дейност и споделяне на добри практики с представители на бизнеса.

Вие ли избрахте своята професия или тя избра Вас?

В известен смисъл тя избра мен. Още от младежките си години винаги търсех възможности да бъда полезна. Занимавала съм се много с доброволческа дейност, културни обмени, работа в чуждестранни представителства и др. Затова и се насочих и към кариера в публичния сектор. Въпреки че харесвах работата си, имах усещането, че мога да направя повече и да увелича добавената стойност на моя труд. Тогава се замислих за кариерна промяна и записах магистратурата в Стопанския факултет. Тази възможност разшири хоризонтите ми и ми предостави възможност да се докосна до академичния свят и разнообразните възможности, които предлага. Все още „прохождам“ в тази сфера на развитие, но със сигурност работата носи голямо удовлетворение.

Кое ви помогна да стигнете дотук?

Може би упоритостта при следването на целите и отстояването на принципите, интердисциплинарния подход и позитивната нагласа при преодоляване на предизвикателства, и не на последно място веруюто ми, че смисълът на живота е да бъдем в полза на обществото.

Как разбирате, че сте успял човек? Каква е Вашата рецепта за успех?

Много харесвам цитата на Хенри Форд: „Да правиш повече за света, отколкото светът прави за теб – това е успех.“ Смятам, че за да бъдеш успешен в съвременния свят, не е достатъчно просто да постигнеш финансова независимост или високо обществено положение. Обществото изисква социална отговорност не само от бизнес организациите, но и от своите членове. За да отговоря на въпроса, моята рецепта за успех е да бъда полезна на обществото с работата си, с доброволческия си труд и с личния си пример.

Кое е най-важното за един успешен ръководител?

Успехът на служителите. Ефективното лидерство се свързва основно с осигуряване на благоприятна среда за служителите да реализират пълния си потенциал и по този начин да допринесат за организационния успех.

Кога завършихте Стопанския факултет?

Завърших Стопанския факултет наскоро – в края на 2020 г. Първият ми семестър беше в присъствена, а вторият – в дистанционна форма, заради обявяването на пандемията. В тази връзка характерно за периода беше трансформацията на учебния процес и преминаването към дистанционна (онлайн) форма на обучение. Щастлива съм, че факултетът успя толкова бързо да се адаптира към новите условия и да осигури на студентите нормално протичане на учебния процес.

Кое Ви накара да изберете Стопанския факултет?

Магистърската програма по бизнес администрация – стратегическо управление (на английски език) предлага изключително добро съотношение между теория и практика и е прекрасна възможност за хора, които искат да се обучават в интерактивна среда по съвременни методи. Тъй като обучението е на английски език, в програмата участват и чуждестранни студенти, което е шанс за културен обмен и повишаване на междукултурната компетентност. Друг съществен фактор е по-добрата кариерна реализация след завършване на програмата.

Кои са най-ярките Ви спомени от Стопанския факултет и Вашия студентски живот?

Студентският ми живот (магистър, работещ на пълно работно време и то в периода на пандемия) не беше преизпълнен със забавления и вълнуващи моменти, но със сигурност ме научи да ценя общуването с хора и създаването на нови контакти. Новите познанства и приятелства и лекциите и семинарите с гост лектори от практиката са сред най-ярките моменти от следването ми.

Забавни случаи/епизоди, които помните?

Работата по курсови проекти винаги беше интересна и изпълнена със забавни ситуации, особено когато бяхме разпределени в мултикултурни групи. Напасването на начините на работа, идеите и очакванията беше предизвикателство, но ние го посрещахме с усмивка. Никога няма да забравя един от груповите проекти (през зимата на 2019 г.), при който бях разпределена да работя с чуждестранна колежка, която за първи път виждаше сняг в живота си. Споделянето на емоцията беше незабравимо и ми помогна да оценя някои от нещата, които приемаме за даденост.

Кои преподаватели/предмети си спомняте най-живо?

Най-ярки спомени имам от лекциите на доц. Тодор Ялъмов, проф. Десислава Йорданова и ас. Ирена Младенова. С доц. Ялъмов имах няколко предмета, като неговите лекции ми помогнаха много да се ориентирам в актуалната бизнес среда и да се науча да черпя опит и знания и от други академични дисциплини. Неговите насоки и съвети като научен ръководител бяха ключови за разработването на магистърската ми теза и за кариерното ми развитие.

Курсът по предприемачество на проф. Йорданова е може би най-добрият, който съм посещавала в България. Вдъхновен от методите на преподаване на най-добрия университет по предприемачество в САЩ Babson College, курсът е изключително подходящ за хора, които искат да стартират свой бизнес.

Стратегически маркетинг с ас. Младенова е любимият ми маркетинг курс до момента. Лекциите бяха практически ориентирани, интерактивни и насочени към съвременните маркетингови стратегии и предизвикателства, което е много полезно и ценно за студенти, които обмислят кариера в маркетинга.

Кое от наученото/преживяното в Стопанския факултет Ви помага най-много в кариерния Ви път?

Възможността да се докосна до академичната среда и да науча повече за професионалните възможности, които предлага, ми помогна много при кариерната промяна. Други полезни елементи от обучението бяха практическата насоченост и разглеждането на актуални казуси, пред които са изправени организациите.

Как оценявате развитието на Стопанския факултет?

Цялостното ми впечатление е, че Стопанският факултет се развива постоянно, на ежедневна база. Доказателство за това са международните отличия, които получава, и успехът на завършилите студенти. С голям интерес следя актуалните събития на факултета и се надявам положителната тенденция да продължи и в бъдеще.

Посланието Ви към студентите на Стопанския факултет?

Да бъдат смели, да следват мечтите си и да заложат на интердисциплинарния подход в образованието и работата. Да бъдат отворени към промяната и иновациите и да се стремят да се научат на адаптивност и гъвкавост. И не на последно място да посрещат с оптимизъм и ентусиазъм предизвикателствата и винаги да се стремят да бъдат в полза на обществото.

Коя е най-смелата Ви мечта?

Бих искала да открия начин да продължа бъда полезна на нашето общество в България, макар и от разстояние.