С дарение от ЦЕРБ ТРАФО ЕООД бяха оборудвани със столове няколко учебни зали в Стопанския факултет

20.12.2021

Дружеството ЦЕРБ ТРАФО ЕООД дари на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ 100 нови стола за оборудване на учебни зали в блок 3. С дарението на новозакупените мебели бяха оборудвани зала 215 (50 бр.), зала 320 (25 бр.) и зала 417 (25 бр.).

Картина1

Ръководството на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ изказва искрената си благодарност на д-р инж. Димитър Белелиев – Председател на Съвета на директорите на „ЦЕРБ” ЕАД, както и на г-н Веселин Мавродиев (випуск 2014, МП „Икономика и управление на енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“), управител на ЦЕРБ ТРАФО ЕООД.

Картина2