Сдружението на завършилите Стопанския факултет на СУ инициира кампания за набиране на средства за оборудване на петте големи зали в Стопанския факултет

23.08.2021

Уважаеми приятели, партньори, възпитаници,

Сдружението на завършилите Стопанския факултет на СУ инициира кампания за набиране на средства за оборудване на петте големи зали в Стопанския факултет (200, 300, 304, 400 и 420), което ще направи възможно да се изнасят много по-интерактивни лекции и упражнения, и така преподавателите да са по-близо до всички студенти, независимо от тяхната локация и временната епидемиологична ситуация в страната.

8

Каузата е свързана със закупуването на специални камери, чрез които да може да се осъществява хибридно обучение. Така например преподавателите ще могат да изнасят своите лекции и упражнения в сградата на факултета по традиционния начин, а студентите да слушат и наблюдават, както и вземат участие онлайн, независимо къде се намират. Същевременно, ако епидемиологичната ситуация позволява, камерите биха създали възможност част от студентите да са в зала, а останалите – онлайн.

Конкретно става дума за следната интерактивна камера. Бихме били изключително благодарни, ако се присъедините към нашата кауза и спомогнете за нейното реализиране.

Банковата сметка на Алумни клуба, чрез която ще се набират средства е:

  • в български лева: BG65 UBBS 8002 1053 3527 40 към банка ОББ
  • в щатски долари: BG32 UBBS 8002 1113 2322 10 към банка ОББ

За гарантиране на сигурността на дарителите Алумни клуб ще сключи индивидуален договор за дарение, който може да бъде подписан от страна на дарителя по следните начини:

  • на ръка, сканиран и изпратен на следния адрес: alumni.club@feb.uni-sofia.bg
  • чрез квалифициран електронен подпис
  • на живо в офиса на сдружението в сградата на Стопанския факултет

Договорът за дарение ще бъде изпратен лично на всеки дарител след комуникация на следния адрес: alumni.club@feb.uni-sofia.bg

В знак на благодарност към нашите дарители ние ще отбелязани техните имена на специална рубрика на страницата на сдружението, като там ще бъдат качени документи за набраните средства, както и разходните документи за закупуването на камерите.

С уважение,

Ръководството на Алумни клуба на Стопанския факултет