Борис Борчев: „Успехът изисква да сме готови да излизаме от зоната си на комфорт“

30.05.2021

Вижте повече за инициативата “Успешните примери” на Стопанския факултет

Включете се в нашия FEBA Alumni Club

Разговор с Борис Борчев, възпитаник на Стопанския факултет.

BBorchev

Борис Борчев е завършил Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, а от 2016 г. притежава и докторска степен по Администрация и управление. Работи в българската ИТ компания „ТехноЛогика“ ЕАД като ръководител направление „Бизнес софтуер“. Има над 15 години опит като лектор и консултант в проекти, насочени към усъвършенстване дейността на организации от частния и публичния сектор. Преподава и на студенти в Стопанския факултет. Притежава международно признати сертификати в областта на бизнес анализа и организационните архитектури.

Разкажете за себе си – с какво се занимавате сега?

Работя във фирма „ТехноЛогика“ и ръководя екип от консултанти в областта на моделиране и анализ на бизнес процеси, внедряване на бизнес софтуер, подобрение на административното обслужване и електронното управление, дефиниране на изисквания към информационни системи, защита на личните данни, внедряване на софтуерни роботи за автоматизация на бизнес процеси (RPA) и други.

Вие ли избрахте своята професия или тя избра Вас?

За да потръгнат нещата с дадена посока, освен желание и целенасоченост, е необходима и известна доза късмет.

Кое Ви помогна да стигнете до тук?

Професионалната реализация е като отглеждането на красиво дърво. Необходимо е да имаме семенце, от което може да порасне дърво, но това изобщо не е сигурно. Трябва да засадим семенцето на подходяща почва и след това да полагаме грижи. Освен спокойни и слънчеви дни, ще има дни с бури, силни ветрове и едни дървета ще оцеляват и израстват, а други не.

По подобен начин професионалната реализация зависи от комплекс от фактори, които са свързани не само с индивидуалните, личностни качества, но и с наличието на благоприятна среда в организацията, която да дава възможности за развитие и постигане на удовлетвореност.

Каква е Вашата рецепта за успех?

На първо място, да следваме собствената ни ценностна система, която трябва да е в хармония с принципите и ценностите на компанията, за която работим. Успехът изисква да сме готови да излизаме от зоната си на комфорт и смело, но не и безразсъдно, да се изправяме пред нови и непознати професионални предизвикателства. Това пък от своя страна изисква ежедневно учене и усвояване на нови умения и технологии.

Кое е най-важното за един успешен ръководител?

В частния сектор основен измерител за един ръководител дали се справя успешно са клиентите. Успешният ръководител трябва да изгражда дългосрочни взаимоотношения с клиентите и да развива предлаганите услуги. Радарът на мениджъра трябва да улавя новите тенденции, да реагира изпреварващо и да предлага актуални решения с добавена стойност спрямо нуждите на пазара. Това предполага поддържането на стабилен екип от професионалисти, които работят като единно цяло и успяват да създават доверие сред клиентите.

Кога завършихте Стопанския факултет? Какво беше характерно за Стопанския факултет тогава?

Приеха ме в Стопанския факултет през далечната 1997 г. и завърших магистратура през 2002 г. Спомените ми от Стопанския факултет през тези години са, че имахме много чуждестранни преподаватели. За днешните студенти това сигурно не е кой знае какво, но преди 20 години подобна практика беше рядкост в университетите.

Каква обаче беше ползата за студентите? Ние имахме изключителния шанс да учим основополагащи предмети като микро- и макроикономика от оригинални американски учебници. Учебниците бяха огромни, с много страници, недостатъчно като бройка спрямо студентите, но пък написани на лесен и разбираем език. С едно прочитане и всичко ти става ясно. За сравнение, моите приятели от други университети по същото време учеха тези дисциплини от лошо преведени книжки на български език. Дори не бих ги нарекъл учебници. Бяха многократно по-малки по обем, но пък написани много неразбираемо.

Кое ви накара да изберете Стопанския факултет?

Всъщност като ученик имах оценка отличен 6 от националната олимпиада по математика и влизах във ФМИ без изпит. Но прецених, че не ми е толкова интересна една бъдеща професионална реализация с преобладаваща математическа насоченост и така се насочих към Стопанския факултет. Напълно се оправда очакването ми, че в Стопанския факултет ще намеря баланс между познанията ми по математика и хуманитарния характер на дисциплините.

Кои са най-ярките Виспомени от студентския живот?

Спомням си как играехме бридж в студентски град до 2 ч. през нощта, а на следващата сутрин в 07.15 ч. ни започваха лекциите по статистика. Бялата дъска бързо се изпъстряше със сложни формули и докато успеем да ги препишем, вече бяха заменени с нови.

Кои преподаватели/предмети си спомняте най-живо?

В Стопанския факултет много сериозно бяха застъпени правните дисциплини с преподаватели от Юридическия факултет. Студентите получават задълбочена правна култура, която е необходима във всяка сфера от живота. Тези лекции бяха много интересни и наученото ми помага и днес.

Имам много ярки спомени от проф. Анастасия Бънкова, проф. Цветан Давидков, проф. Желю Владимиров, доц. Олимпия Ведър, проф. Невяна Кръстева. Настоящият заместник декан доц. Тодор Ялъмов тогава беше съвсем млад асистент. В онези години нямаше днешния океан от информация и преподавателите с техните учебници бяха основен източник на знания за дисциплини като основи на управлението, управление на човешките ресурси, предприемачество и т.н.

Важна роля за студентите имаха и служителите от административния отдел, които можеха да направят живота ни по-лесен или пък точно обратното. В Стопанския факултет Лилия Димитрова и Венци Стоилов бяха много отзивчиви и кооперативни. И днес, заедно с преподавателите, в моите очи, те са неизменна част от облика на факултета.

Кое от наученото/преживяното в Стопанския факултет Ви помогна най-много в кариерния ви път?

Дисциплините по мениджмънт, право, счетоводство създават фундаментални знания за това как функционира една организация и те имат ключова роля за професионалната реализация. Поддържането на добри отношения с преподавателите от катедра Стопанско управление и след завършването също дава една стабилна опора за развитие.

Как оценявате развитието на Стопанския факултет от Вашето студентство до днес?

Стопанският факултет се развива динамично, в ръководството са млади хора, повечето израснали във факултета, с добра приемственост и откритост към новостите.

Посланието Ви към студентите на Стопанския факултет днес?

Студентите трябва да възприемат факултета и преподавателите като фокусна точка, която насочва вниманието и енергията им върху ключови знания, подходи, водещи автори в областта на мениджмънта или икономическите дисциплини. Нека студентите да използват пълноценно времето в университета за натрупване на тези базови знания и нетуъркинг. По този начин ще си гарантират, че в кариерния им път необходимостта от надграждане на наученото и придобиването на нови умения няма да бъде прекалено стръмен и скалист връх за изкачване. Превръщането на знанията в успех, е в ръцете на всеки от нас.

Коя е най-смелата Ви мечта?

Мечтая си за нормалност. В компанията, в семейството, се опитваме да поддържаме зона на нормалност. Понякога нашата зона на нормалност изглежда като самотен оазис сред пустинята. Нека да имаме повече нормалност в ежедневните взаимоотношения в обществото и в бизнес средата.