Редовно годишно Общо събрание на FEBA Alumni Club

Faculty of Economics and Business Administration Faculty of Economics and Business Administration, БАН IV км., 1113 Sofia, Sofia, Sofia, Bulgaria

Общото събрание ще се проведе в зала 420 на Стопанския Факултет. Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред: Отчет за дейността на СЗСФСУ за 2023 г.; Приемане на ГФО на Сдружението; Приемане на бюджет на СЗСФСУ за 2024 г.; Приемане на основни насоки за действие и програма на СЗСФСУ през 2024 г.; Разни. […]