Факултетният съвет на Стопанския факултет избра доц. д-р Димитър Златинов за Заместник-декан Учебна дейност

12.12.2019

На своето заседание на 10 декември Факултетният съвет на Стопанския факултет в СУ „Св. Климент Охридски“ избра с тайно гласуване (23 “За” от 23 гласа) нов заместник-декан по предложение на декана доц. д-р Атанас Георгиев.

Доц. д-р Димитър Златинов ще е новият заместник-декан Учебна дейност, като в следващите месеци той ще работи в тясно сътрудничество с досегашния зам.-декан Учебна дейност доц. д-р Соня Георгиева.

DZlatinovДоц. д-р Димитър Златинов