Факултетният съвет на Стопанския факултет избра заместник-декани за новия мандат

31.10.2019

На своето заседание на 29 октомври Факултетният съвет на Стопанския факултет в СУ „Св. Климент Охридски“ избра нови заместник-декани по предложение на декана доц. д-р Атанас Георгиев.

Новите зам.-декани на Стопанския факултет са:

BBogdanova  Доц. д-р Боряна Богданова – Партньорства с бизнеса и общност на завършилите студенти;
SGeorgieva  Доц. д-р Соня Георгиева – Учебна дейност;
TYlamov  Доц. д-р Тодор Ялъмов – Научноизследователска дейност, иновации и проекти;
MYovogan  Доц. д-р Марселен Йовоган – Международна дейност и университетско сътрудничество