Презентации на гл.ас. д-р К. Ганев и ас. Л. Иванов на Годишната конференция на Българската макроикономическа асоциация (22 април 2012)

27.04.2012

На Годишната конференция на Българската макроикономическа асоциация (22 април 2012) преподавателите от Стопански факултет гл.ас. д-р Калоян Ганев и ас. Любен Иванов взеха участие със следните презентации:

Презентация и дискусия – Калоян Ганев, “Модел за оценка на ефектите от средствата по структурните фондове и кохезионния фонд на ЕС върху българската икономика”

Презентация и дискусия – Любен Иванов, Информационни технологии в преподаването на икономика – един пример от Стопанския факултет

Снимки от събитието:

KaloyanGanev-BMA2012
LyubenIvanov-BMA2012
GeorgiGanev

Програма на Годишната конференция на Българската макроикономическа асоциация