Първи професионален сертификат за програмиране с Python

03.04.2018

На 3-ти април 2018 г. възпитаникът на г-жа Ани Ушанова – преподавател в НПГ по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“ стана първия за България ученик показал необходимите знания и умения за получаване на професионален сертификат за програмиране на Python.

1

Това постижение е резултати на инициираното от FEBA Alumni обучение и възможност за напълно безплатно сертификация по програмите Microsoft Office Specialist (MOS) и Microsoft Technology Associate (МТА) .

Проектът „Microsoft YouthSpark – Кариера в ИТ“ е насочен към 25 000 ученици в средните училища, които са получили най-добрата външна национална годишна оценка и които са от онези региони в страната в които младежката безработица е най-голяма. На тези активни млади хора се предоставят достъп до обучение по ИКТ, обучение по предприемачество, курсове за кариерно развитие и консултации, както и възможността да се възползват от настоящите ресурси и да придобият опит в областта чрез менторство.

Един от партньорите на проекта в град София е НПГ по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“. С активната подкрепа на г-жа Ани Ушанова, преподавател в НПГ по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“ FEBA Alumni успя да предостави на учениците алтернативни и модерни образователни програми и така да им осигури възможност да планират и реализират пълния си потенциал, като и по-големи възможности за образование, заетост и предприемачество.

2

Проектът „Microsoft YouthSpark – Кариера в ИТ“ е един от 27 гранта на Microsoft YouthSpark за младежки неправителствени организации в 28 страни в Европа през 2018 г. и част от световния ангажимент на Microsoft да се създадат възможности за 300 милиона младежи в 100 страни през следващите три години.