Общо събрание на FEBA Alumni Club – 22 февруари, 18:00 ч., онлайн

12.01.2021

Управителният съвет на „Сдружение на завършилите Стопанския факултет на СУ Св. Климент Охридски“ (FEBA Alumni Club – www.febalumni.org) на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 26 от Устава на сдружението свиква общо събрание, което ще се проведе на 22.02.2021 г. от 18:00 ч. онлайн, на адрес: https://bit.ly/2Jrtwjb (чрез кликване на линка автоматично ще бъдете пренасочени в платформата на Майкрософт Тиймс и допуснати в срещата)

FEBA-Alumni

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет за периода 2017–2020г.;
  2. Изменение и допълване на Устава на Сдружението;
  3. Избор на членове на Управителния съвет;
  4. Приемане на основни насоки и програма за дейността на сдружението за 2021 г.
  5. Приемане на бюджета на сдружението за 2021г.;
  6. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час по-късно на същото място (онлайн адрес) и при същия дневен ред.

ВАЖНО! Ако желаете да участвате в Общото събрание на FEBA Alumni Club, трябва да заплатите членски внос за 2021 г., като преведете сумата от 40 лв. по банковата сметка на сдружението.

Ако сте възпитаник на Стопанския факултет, но все още не сте член на FEBA Alumni Club, можете да се присъедините, като изпратите молба за членство в свободен текст, адресирана до Председателя на FEBA Alumni Club – г-жа Севдалина Василева (sevdalina.vassileva@gmail.com), с копие до доц. Ралица Ганева (r_ganeva@feb.uni-sofia.bg) – Зам.-председател на FEBA Alumni Club и доц. Боряна Богданова (bpelova@feb.uni-sofia.bg) – член на УС на FEBA Alumni Club.

След като молбата Ви бъде одобрена, можете да заплатите членския внос за 2021 г. и да вземете участие в Общото събрание. Заплащането на членския внос можете да направите с банков превод до:

Титуляр: Сдр. на зав. Стоп. ф-т на СУ

IBAN: BG65UBBS80021053352740

BIC: UBBSBGSF

Банка: Обединена българска банка

Основание: Членски внос 2021 г.