Свикване на Общо събрание на Алумни клуб

10.03.2022

Управителният съвет на „Сдружение на завършилите Стопанския факултет на СУ Св. Климент Охридски“ (FEBA Alumni Club – www.febalumni.org) на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 26 от Устава на сдружението свиква Общо събрание, което ще се проведе на 11.04.2022 г. от 18:15 ч. хидбридно (онлайн и присъствено), на следните адреси:

Присъствено: Стопански факултет, зала 304

Онлайн: https://bit.ly/3hY9SZq

(след кликване на линка автоматично ще бъдете пренасочени в платформата MS Teams и допуснати в срещата)

feba_alumni_reference

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на СЗСФСУ за периода март 2021 – март 2022
  2. Приемане на основни насоки за действие и програма на СЗСФСУ през 2022 г.
  3. Приемане на бюджет на СЗСФСУ за 2022 г.
  4. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час по-късно на същото място (хибридно) и при същия дневен ред.

ВАЖНО!

Всеки член на FEBA Alumni Club със заплатен членски внос за 2022 г. (от 40 лв.) има право на участие с глас в Общото събрание.

Ако сте възпитаник на СтФ, но все още не сте членове на FEBA Alumni Club, а искате да се включите и да участвате в ОС, то е необходимо да следвате насоките за присъединяване, описани тук: https://bit.ly/3Ky4atH

До ОС на 11.04.2022 г. ще бъдат допуснати новите членове с право на глас, подали заявления и заплатили членския си внос до 8 април 2022 г. включително.

Насоки за присъединяване:

1) Напишете заявление за членство в свободен текст, адресирано до Председателя на УС, Лиляна Георгиева, и го изпратете на: alumni.club@feb.uni-sofia.bg (с копие до l.georgieva@feb.uni-sofia.bg) и с копие до д-р Божидар Недев, заместник-председател на Сдружението (bozhidar.nedev@feb.uni-sofia.bg).

Необходимо е да посочите следната информация:

  • Випуск
  • Специалност
  • Данни за контакт
  • Мотивация за участие
  • Текуща месторабота и заемана позиция (по желание)

2) След преглед на заявлението, ще бъде изпратено съобщение с детайли за плащане на годишния членски внос (в размер на 40 лв. за 2022 г.).

След като молбата Ви бъде одобрена, можете да заплатите членския внос за 2022 г. и да вземете участие в Общото събрание. Заплащането на членския внос можете да направите с банков превод до:

Титуляр: Сдр. на зав. Стопански факултет на СУ

IBAN: BG65UBBS80021053352740

BIC: UBBSBGSF

Банка: Обединена българска банка

Основание: Членски внос 2022 г. + Вашите имена