От 13 октомври стартира есенното пето издание на ESG академия в партньорство с Асоциация на специалистите по устойчивост (АСУ)

04.09.2023

На 13 октомври ще бъде даден стартът на ESG aкадемията на Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ с Асоциация на специалистите по устойчивост (АСУ). Началото ще бъде дадено с модул „ESG управление“. Целта на програмата е да се формират знания за устойчиво и отговорно управление, идентифициране и управление на нефинансовите рискове и привличане на устойчиви инвестиции чрез развитие на иновации в областта на социалната и нисковъглеродна икономика.

thumbnail_ESG Academy 2023-2

ESG aкадемията е първата национална сертификационна програма за обучение на специалисти по устойчиво управление и обхваща теми, свързани с ESG подхода в управлението, енергийната и климатична политика, ESG отчетност, адаптацията и устойчивостта към климатичните промени, устойчивите финанси и др.

На откриването ще присъства деканът на Стопанския факултет – доц. д-р Атанас Георгиев, както и доц. д-р Марина Стефанова, преподавател в Стопанския факултет, ръководител на магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление“ и водещ екипа, осъществяващ ESG Академията.

Брошура ESG Академия

Доц. Стефанова благодари на всички, които ще стартират участието си в Академията и ги приветства за решението им да обогатят знанията си в ESG сферата.

ESG aкадемията с АСУ е изградена от следните модули:

  • Модул 1: „ESG управление“ – 13 октомври, доц. д-р Марина Стефанова
  • Модул 2: „Социален стълб на устойчивост“ – 20 октомври, tbc
  • Модул 3: „ESG отчетност“ – 27 октомври, доц. д-р Марина Стефанова
  • Модул 4: „Бизнес и права на човека“ – 03 ноември, Оля Пенева
  • Модул 5: „Енергийна и климатична политика“ – 10 ноември, доц. д-р Атанас Георгиев
  • Модул 6: „Устойчиви финанси“ – 17 ноември, Илияна Лазарова
  • Модул 7: „Екологичен стълб на устойчивост. Зелена и кръгова икономика“ – 24 ноември, доц. д-р Весела Петрова
  • Модул 8: „Адаптация и устойчивост към климата“ – 01 декември, Апостол Дянков

Краен срок за записване:

  • Ранно записване: до 30 септември или 10 дни преди всеки модул
  • Редовно записване: до 10 октомври или два дни преди всеки модул

Можете да се регистрирате тук .