Проведе се вторият модул на онлайн академията „Правата на жените в променящия се свят на трудa“

19.06.2023

На 15.06.2023 г. се проведе вторият модул на съвместната онлайн академия „Правата на жените в променящия се свят на труда“ на Стопанския факултет на СУ„Св. Климент Охридски“ и „Зонта Интернешънъл“.

Screenshot 2023-06-15 140239

Рада Йосифова акцентира, че равнопоставеността е основен водещ принцип в политиките за защита на правата на жените, включително и по отношение на трудовите права. Бистра Илиева акцентира върху нуждата от всяка жена да бъде подготвена за бедствията, които климатичните промени могат да причинят. Тя също спомена колко е важен нашият дигитален отпечатък и как да бъдем внимателни в дигиталното пространство. Илиaна Първанова сподели практически примери, свързани с професията на инженера, и възможностите, които зелената трансформация предлага за всички, но и ключовата роля, която жените ще играят. Оля Пенева се фокусира върху връзката между бизнеса и ролята му в грижата за децата чрез семейните политики и тяхното въздействие върху благосъстоянието на децата.

Целта на организаторите е модулите да достигнат до повече заинтересовани страни с възможност за онлайн и присъствени формати, подходящи за професионалисти, за които темата за равнопоставеността е водеща.