Стопанският факултет и сп. Ютилитис проведоха шеста лятна школа „Мениджмънт в енергетиката“

01.09.2023

На 30 и 31 август успешно се проведе шестото издание на лятната школа „Мениджмънт в енергетиката“ – съвместен проект на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и сп. „Ютилитис“. В обучението, което се проведе в сградата на Стопанския факултет, участваха 42 студенти, докторанти и млади специалисти от енергийни компании и 17 лектори от бизнеса и академичните среди.

photo

Лятната школа е част от инициативите, свързани с магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“, която традиционно привлича голям интерес сред кандидат-магистрите на Стопанския факултет.

Събитието беше подкрепено от редица водещи енергийни и технологични компании, както и от секторни асоциации: спонсори на събитието бяха АЕЦ „Козлодуй“, Българска независима енергийна борса, „ЕлБонус“, „М-Газ“, „Национална електрическа компания“, „Тилком“ и TotalEnergies EP Bulgaria, а партньори – „AES България“, Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ), Vertis Environmental Finance, „Електрохолд България“ и „Овергаз“.

В откриването на лятната школа участваха доц. д-р Атанас Георгиев – ръководител на магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ и декан на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, инж. Стоян Манолов – управител на „М-Газ“, и Борис Петров – търговски директор на „Тилком“. В своите приветствия към участниците в лятната школа те говориха за значението на постоянното развитие на знанията и уменията в енергийния отрасъл, за ангажимента на компаниите в развитието на образователни инициативи и за положителния пример на Стопанския факултет в това отношение.

При откриването на лятната школа доц. Атанас Георгиев представи и магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ в Стопанския факултет, която има 18 години история и над 500 дипломанти до момента. Програмата се радва на още по-голям интерес през последните години с над 40 кандидати за всеки нов випуск. Магистърските програми в Стопанския факултет набират кандидати до втората половина на м. септември всяка година и лятната школа е една от инициативите, с които се надгражда положителният опит на енергийната програма.

Самата цел на лятната школа е да предостави на участниците от енергийния сектор качествено след-дипломно обучение, посредством актуална информация относно основите, практиката и развитията в контекста на мениджмънта в енергийния отрасъл. Допълнително, чрез висока интерактивност целим обучението да служи за възможност за обмяна на опит и изграждане на връзки, както между самите участниците, така и между различните лектори, спонсори и организатори. Участниците, успешно завършили лятната школа, получиха сертификати от Центъра за образователни услуги (ЦОУ) към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Лектори в тазгодишното издание бяха:

 • доц. д-р Атанас Георгиев – декан на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
 • Антони Желязков – ръководител на отдел „Пазарни операции“, „Българска независима енергийна борса“ ЕАД
 • Венцислав Топузов, управляващ съдружник и главен консултант в ROITI
 • проф. д-р Десислава Петрова-Антонова – ръководител на научна група „Управление на големи данни“, институт GATE към СУ
 • д-р инж. Ивайло Найденов, изп. директор на БФИЕК и преподавател в Стопански факултет, СУ
 • Иван Дочев, Senior Data Scientist, ROITI
 • Калоян Стайков, главен икономист, Институт за енергиен мениджмънт
 • Карел Крал, главен изпълнителен директор на „Електрохолд България“
 • гл.ас. д-р Мария Трифонова, координатор на маг. програма „Енергийни пазари и услуги“, Стопански факултет, СУ
 • Марияна Янева, директор „Политики“, Асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ)
 • инж. Мартин Георгиев, изпълнителен директор на НЕК ЕАД
 • адв. Николай Кискинов, управляващ съдружник в адвокатско дружество „Владимиров Кискинов”
 • инж. Николай Минков, сдружение „Индустриален клъстер Средногорие“
 • д-р Павел Шейтанов, Corporate Trader, Vertis
 • проф. д-р Силвия Илиева, директор на институт GATE към СУ
 • Светослав Бенчев, главен юрист, Българска петролна и газова асоциация
 • инж. Стоян Манолов, управител на „М-Газ“ ЕООД

Участниците в шестата лятна школа „Мениджмънт в енергетиката“ се запознаха с теми, свързани с регулация, пазари, търговия с електрическа енергия и природен газ, перспективите пред ядрената енергетика и технологиите за съхранение на енергия, предизвикателствата за мрежовите компании и др.

Въпросите, които бяха най-често задавани от участниците, бяха свързани с предизвикателствата на енергийния преход, прогнозирането на бъдещите пазарни движения, енергийните стратегии, дигитализацията, управлението на големите данни и др.

Всички студенти и докторанти от енергийни специалности имаха възможност да участват безплатно в школата благодарение на компаниите, подкрепили инициативата.

В периода 4  8 септември в гр. Бургас, съвместно с Филиал „Бургас“ на СУ „Св. Климент Охридски“, ще се проведе и международна лятна школа на английски език, организирана от екипа на магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ в Стопанския факултет – Marine Renewable Energy Academy. Директор на лятната академия е гл.ас. д-р Мария Трифонова, а повече подробности за лекторите и темите им можете да откриете на адрес: www.mreacademy-feba.com.