На 7-и ноември ще бъде представена дигитална библиотека „Истории и факти за устойчивостта“

6.11.2023

На 7 ноември 2023г. от 16.00 часа в зала 524 на Стопански факултет ще бъде официално представена дигитална библиотека „Истории и факти за устойчивостта“, създадена по инициатива на Сдружение на завършилите Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски, в партньорство със СУ и реализирана с подкрепата на Столична община – програма „Европа“.

Библиотеката е своеобразен иновативен подход за комуникация на науката и има за цел да предостави информация за актуалните предизвикателства и възможните решения в областите „Околна среда“ и „Общество”. Съдържа систематизирани факти и истории по теми, свързани с устойчивото развитие, като енергия, вода, храна, отпадъци, биоразнообразие, бедност, мир и сигурност, образование, здравеопазване и други.

Създадените информационни листове са информационен ресурс и са разработени така, че да анализират дългосрочните тенденции и предоставят пилотни решения и иновации.