Резултати от конкурсите за стипендии „Равен старт“ и „Високи академични постижения“ на FEBA Alumni Club за студенти на Стопанския факултет

Приключи класирането на кандидатите за стипендии „Равен старт“ и „Високи академични постижения“ на FEBA Alumni Club за студенти на Стопанския факултет. Класирането бе осъществено от петчленна комисия от FEBA Alumni Club и Стопански факултет в състав: Александър Александров (Председател на FEBA Alumni Club), доц. д-р Деян Радев (Заместник-председател на FEBA Alumni Club), проф. д-р Елеонора Станчева (член на FEBA Alumni Club), доц. д-р Боряна Пелова (Стопански факултет), доц. д-р Тодор Ялъмов (Стопански факултет).

Одобрените кандидати за стипендии „Високи академични постижения“ за летния семестър на академичната 2023/2024 г. са, както следва:

  1. Вяра Ценкова Цонева, специалност „Икономика и финанси“ –4 курс
  2. Георги Венциславов Михайлов, специалност „Бизнес-администрация“ с английски език – 1 курс
  3. Емилиян Димитров Андреев, специалност „Счетоводство, финанси и дигитални приложения с обучение на английски език“ – 2 курс
  4. Магда-Лина Панкова Узунова  701308, специалност „Стопанско управление“ с френски език – 4 курс
  5. Рая Янек Георгиева, специалност „Икономика и финанси“ на френски език – 3 курс
  6. Славена Иванова Дудренова, специалност „Стопанско управление“ с английски език – 2 курс

Одобрените кандидати за стипендии „Равен старт“ са уведомени лично.

В настоящата конкурсна кампания взеха участие 50 кандидати. Общият брой отпуснати стипендии по двете програми е 17. Средният успех на кандидатите в конкурса за стипендии за „Високи академични постижения“ е 5.82.

Стипендиите са в размер от 400 лв. месечно и ще бъдат изплащани за летния семестър на академичната 2023/2024 г.

Конкурсът за стипендии за академичната 2024/2025 г. ще бъде обявен през есента на 2024 г.

Следете официалния сайт на FEBA Alumni Club, www.febalumni.org, за резултатите от конкурсите и за новите дейности и събития, свързани с 20-годишнината на Сдружението на завършилите Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.