Д-р Ралица Ганева и д-р Калоян Ганев участват в разработването на SIBILA – Simulation of Bulgaria’s Investment in Long-term Advanse

19.09.2012

Д-р Ралица Ганева от катедрата Икономика и управление по отрасли и д-р Калоян Ганев от катедрата Финанси и счетоводство участват в разработването на представената от министър Томислав Дончев на 18 септември 2012 г. система за оценка на ползите от оперативните програми на Европейския съюз и проектите финансирани от тях. Системата се нарича СИБИЛА (SIBILA – Simulation of Bulgaria’s Investment in Long-term Advanse)SIBILA – Simulation of Bulgaria’s Investment in Long-term Advanse.

Информация във в-к Капитал:

Измамният уют на европейските пари (21.09.2012)

Без еврофондовете растежът за 2011 г. е щял да бъде три пъти по-малък (18.09.2012)

Евроускорител (18.09.2012)