Стопанският факултет, FEBA Alumni Club и Департамент „Спорт“ обявяват стипендии за изявени студенти-спортисти

Стопански факултет има удоволствието да обяви, че през настоящата учебна година ще се връчат 3 стипендии на стойност 1000 лв. на най-добрите и изявени студенти-спортисти на факултета. Инициативата се организира от Стопански факултет и Сдружението на завършилите Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ – FEBA Alumni Club, в партньорство с Департамента по спорт. Крайният срок за кандидатстване е 07.01.2024 г. Запознайте се изискванията за подаване на документи по-долу.

Критерии за спортни стипендии

1. Успешно преминаване на всички изпити до момента на кандидатстване.

2. Среден успех от учебната 2022-2023 г. – Минимум “Много добър (4,50)”.

3. Спортни постижения:

 • От първо до трето място, в национални и/или международни студентски шампионати по вид спорт за спортно-състезателна 2022-2023 г.

Ако Асоциацията за университетски спорт /АУС/ не организира състезания по съответния спорт, се описват:

 • от първо до трето място в държавни първенства по вид спорт: държавния календар на администриращата федерация в Република България.
 • от първо до трето място в международни първенства по вид спорт: международния календар на администриращата световна федерация.

4. Презентация на проект/идея за реализиране на

 • Доброволчество в областта на спорта.

или

 • Благотворителност.

Необходими документи за кандидатстване

 1. Служебна бележка от Учебен отдел ОКС Бакалавър или Магистър, удостоверяваща липса на изпити до момента на кандидатстване и среден успех за учебната 2022-2023 г.
 2. Протокол с класиране в спортно състезание заверен от администриращата спортна федерация.
 3. Презентация на проект/идея: до 10 страници/слайда в MS PowerPoint

Документите се изпращат на e-mail: alumni.club@feb.uni-sofia.bg, с копие до: D.Radev@feb.uni-sofia.bg и venelinac@uni-sofia.bg

Важни срокове:

 • 07.01.2024 – изпращане на документите за кандидатстване
 • 19.01.2024 г. – обявяване на списък с класирани финалисти
 • до 31.01.2024 г. – провеждане на интервю с одобрените за финален етап кандидати

Оценяване на спортните постижения:

 1. национални и/или международни студентски шампионати – до 20 т.
 2. първо място – 20 т.
 3. второ място – 15 т.
 4. трето място – 10 т.
 5. държавни първенства по вид спорт  – до 18 т.
 6. първо място – 18 т.
 7. второ място – 13 т.
 8. трето място – 8 т.
 9. международни първенства по вид спорт – до 18 т.
 10. първо място – 18 т.
 11. второ място – 13 т.
 12. трето място – 8 т.

Оценяване на презентациите – до 20 т.

  Критерии за оценка на проект/презентацияМаксимален брой точки
Темата на проекта отговаря на зададената1
Съдържание – прецизно подбрано и  добре структурирано2
Технически изисквания за оформяне –  брой страници, хармонично съчетание на текст, картини, таблично и графично представяне на информацията2
Време за презентиране – до 10 минути1
Терминология – научно издържана2
Цел, задачи – кратки, точни, ясни3
Финансово и кадрово осигуряване на проектната идея3
Релевантност и устойчивост3
Мултиплициращ ефект, социална значимост3