FEBA Alumni Club и Стопанският факултет получиха дарение в размер на 1 000 000 лв. за месечни стипендии за студенти и ученици

В края на календарната 2023 г. FEBA Alumni Club и Стопанският факултет получиха дарение в размер на 1 000 000 лв. за стипендии за месечна издръжка на студенти и ученици през следващите 10 години.

По волята на дарителя, пожелал анонимност, през всяка от следващите 10 учебни години ще бъдат отпускани:

  1. До 15 стипендии на студенти от Стопански факултет на СУ Св. Климент Охридски, които са със статут на социално слаби и/или са изгубили единия или двамата си родители (Стипендиантска програма „Равен старт“). Минималният среден необходим успех от предходния семестър трябва да бъде над 5.00.
  2. До 6 стипендии за студенти с минимален успех от предходния семестър над 5.50 (Стипендиантска програма „Високи академични постижения“)
  3. 10 стипендии за ученици на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ („Стипендии СМГ“)
  4. До 5 стипендии за ученици от училища, с които Стопанският факултет на СУ и FEBA Alumni Club имат партньорски отношения („Стипендии ученици“)

FEBA Alumni Club благодари на дарителя за гласуваното доверие и се ангажира да следва стриктно волята му.

Следете официалния сайт на FEBA Alumni Club, www.febalumni.org, за резултатите от конкурсите и за новите дейности и събития, свързани с 20-годишнината на Сдружението на завършилите Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.